Vloženo: 14.11.2019
Datum události:
14.11.2019

V souladu s probíhajícím procesem likvidace Bytového družstva se název družstva mění na "Bytové družstvo obyvatel domu U smaltovny 5/1259 v likvidaci"

Vloženo: 28.03.2019
Datum události:
16.04.2019

Vážení členové Bytového družstva U Smaltovny 5/1259,

Dovolujeme si Vás pozvat na členskou schůzi Bytového družstva obyvatel domu U Smaltovny 5/1259, která se bude konat v suterénu Kavárny Liberál, Heřmanova 6, Praha 7, za účasti notáře.

Program:
1. Návrh na likvidaci družstva – hlasování
2. Volba likvidátora a schválení odměny likvidátora - hlasování
3. Zpráva o hospodaření – přijetí účetní závěrky za rok 2018 - hlasování
4. Finanční odměny pro členy představenstva družstva - hlasování
5. Přijetí usnesení
6. Připomínky, náměty, diskuze

Vloženo: 30.11.2014
Datum události:
08.05.2017

předseda představenstva:
paní Julie Včeláková

místopředsedové představenstva:
paní Zdeňka Kolingrová
pan Jiří Franc

Vloženo: 30.11.2014
Datum události:
08.05.2017

Zápis o provedení úpravy stanov Bytového družstva obyvatel domu U smaltovny 5/1259 (z 15. 6. 2016.).

Vloženo: 30.11.2014
Datum události:
06.06.1996

Stanovy Bytového družstva obyvatel domu U smaltovny 5/1259 z roku 1996

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687

+420 725 451 331 (toto je kontakt pouze na provozovatele webu a nikoliv na předsednictvo družstva / společenství)